A pedagógus sztrájk kapcsán

A Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, AMI és Gimnázium Pedagógiai Kollégiuma támogatja a magyar pedagógusok követeléseit a garantált illetménnyel, a kötelező óraszámokkal és azzal kapcsolatban, hogy ne lehessen kötelezővé tenni az oltást. 

A fenti problémák azért merülhetnek fel, mert jelenleg sem az oktatás finanszírozása, sem a pedagógusok nevelő-oktató munkája nem autonóm. Az iskolák gazdaságilag az államtól  függenek, a pedagógusoknak nincs autonómiája abban, hogyan végezzék a nevelői-oktatói munkát, hogyan kísérjék a fejlődő gyermekeket. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az iskolák az önigazgatás útjára lépjenek.
A jövőben ennek a lehetőségeit kell keresnünk egy egészségesebb, a gyermekek érdekeit szolgáló nevelés és oktatás érdekében.

Szimpátiával:

A Kispesti Waldorf Iskola Pedagógusai