Manufaktúra működése

Manufaktúra működése

A pedagógiai tevékenység anyagi-fizikai feltételeinek megteremtésénél a jövő felé tudatosan irányuló forma a Vállalkozói Kerekasztal.

Vannak olyan felnőttek is, akikben – túl a szülői szerepen – ugyancsak tevékenységre törekszik a belső ember, a küszöb alatt ösztönző és lassan ébredni kezdő szociális impulzus hatására, de nincsenek szabad pénzeszközeik vagy dologi tőkéjük. Ők azok, akik lelkesen dolgoznak a két kezükkel: takarítanak, festenek, falat bontanak, sittet pakolnak, csempét vernek le, ha kell…stb. A szociális organizmus egészséges működésének csíráját ápolják ily módon belső, individuális erőik által ösztönözve azáltal, hogy a két kezükkel teremtenek gazdasági értéket a pedagógiai működés anyagi-fizikai feltételei számára.

A keret, amelyben a kezeikkel kreatívak működhetnek, a Manufaktúra. A pedagógusok feladata, hogy segítsék ezeket a tevékeny embereket (akik egyben szülők is) annak megértésében, hogy az ő értéket teremtő munkájuk miképp járul hozzá egy jövőre irányuló szociális törekvéshez. S ebből a megértésből ragyoghat fel az öröm, a mások szolgálatában megélt együttműködő tevékenység öröme. A tisztánlátást segítheti, ha az elvégzett munka gazdasági értékét megállapítják és tudatosítják.

Ha szükséges, a Vállalkozói Kerekasztal és a Manufaktúra együttműködik a pedagógiai vállalkozás szükségleteinek megfelelően.