Megállapodás a szülőkkel

Pedagógiai együttműködési megállapodás

Az intézménybe a gyermek érkezik, sorsa által irányítva. A szülei a kísérői, akik lehetővé teszik számára, hogy a Waldorf-pedagógia szellemisége által meghatározott nevelés körülményei között növekedjen fel.

Miután a gyermek érkezését a pedagógusok elfogadták, a szülők pedagógiai együttműködési megállapodást kötnek az intézménnyel. E megállapodás alapján elvárhatják, hogy a pedagógusok, legjobb pedagógiai törekvéseik alapján, mindent megtegyenek a gyermek fejlődésének támogatásáért. Egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gyermek érdekében együttműködnek. Az együttműködés alapja az a megértés, ami a pedagógiai folyamatba való szükséges mértékű betekintés alapján születik.   Ehhez a betekintéshez a pedagógusok segítik hozzá a szülőket, legfőképpen a havonkénti szülői esteken.

Pénzügyi együttműködési megállapodás

Ha a társadalmi organizáció a maga teljességében egészségesen működne,  minden gyermek  oly módon juthatna neveléshez és tanításhoz,  hogy annak költségei közvetlenül  az önálló gazdasági életből áramlanának a független oktatásba. Ez ma nem így van.  A gazdasági életben előállított érték ma az állami újraelosztáson keresztül érkezik. A Waldorf iskolák – más alternatív intézményekhez hasonlóan – az államiakhoz képest csak egy töredékét kapják vissza annak az adónak, amit az oktatás címén központosítottak. Ezért szükség van a szülőkkel kötött támogatói pénzügyi együttműködési megállapodásra. Ennek értelmében a szülők vállalják, hogy  rendszeres pénzbeli támogatással járulnak hozzá a pedagógiai tevékenység anyagi-fizikai feltételeihez.