Pedagógiai konferencia

Pedagógiai konferencia

A Pedagógiai Konferencia az Intézmény középpontja. Feladata a Waldorf pedagógia szellemének hordozása. Rudolf Steiner pedagógiai előadásainak feldolgozásával a munkatársak folyamatos erőfeszítést tesznek megismerő képességük fejlesztésére. Törekvésük célja, hogy a pedagógiai cselekvés a mindennapokban a gyermekek helyes megismeréséből fakadjon. Ezt támogatják a rendszeres gyermekmegfigyelések, s az időnkénti osztály megbeszélések is.
E két legfontosabb tevékenység mellett, a Pedagógiai Konferencia tekinti át és irányítja az egész év nevelői-tanítói feladatainak ritmusát. Hordozza az ünnepeket.
Szükség esetén gondoskodik az új kollégák kiválasztásáról, és segítéséről a munkakezdés időszakában.
Munkáját heti rendszerességgel, csütörtök délutánonként végzi.