Igazgatási konferencia

Igazgatási konferencia

Az Igazgatási Konferencia legfontosabb feladata a pedagógiai tevékenység tárgyi-fizikai feltételeiről való gondoskodás, a költségvetés keretein belül. Itt kerül sor a jövedelemmel kapcsolatos igények megbeszélésére és az ezekről való döntésre is.
Az Igazgatási Konferencia dönt minden olyan kérdésről, amely a formális jog hatálya alá esik. Például munkaszerződések, cégek megbízása valamely, a fizikai feltételeket érintő feladat elvégzésére, a közétkeztetéssel kapcsolatos megállapodások kialakítása stb.
Az Igazgatási Konferencia résztvevői – az önigazgatás értelmében – a pedagógusok. Ám, ha ezt kérik, tagjai lehetnek az Intézmény nem pedagógiai feladatot végző munkatársai is (adminisztrációs munkatárs, beszerző, karbantartó, takarító).