Rendkívüli válságkezelő szolidaritási alap

Alapítók:
Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület és a
Pesti Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Adományozók:
Bakosné Zsoldos Katalin
Blahó Edina 2x
Dallos Éva
Dragston Kft.
Goócz Gabriella
Heinrich György
Holicsné G. Boróka
Izeli József János
Jarencsi Anita
Kaposi Angéla 3 x
Kocsis Gábor
Lindwurm Edit 4 x
Nuridsány Krisztián
Pogácsás Sándor
Szabóné Pintér Nóra
Török Gábor

Megítélt támogatások 2020. május 27-ig:  1.494.000,-Ft, 9 család részére
Rendelkezésre álló összeg: 8.997.100,-Ft

Alapítók: 9.900.000,- Ft
Adományozók: 590.100,- Ft értékben

RENDKÍVÜLI VÁLSÁGKEZELŐ SZOLIDARITÁSI ALAP
A koronavírus járvány miatt kibontakozó gazdasági helyzet mindannyiunktól megköveteli az éberségből fakadó cselekvést. Mi, akik egyfelől pedagógusként, másfelől szülőként elköteleztük magunkat amellett, hogy a hozzánk – a Kispesti Waldorf Pedagógiai Intézménybe – érkező individualitásokat, a Waldorf-pedagógia által kísérve segítsük belenövekedni az életbe, felelősséggel tartozunk a sorsukért.

Nem lehet kizárni, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban a mi közösségünkhöz tartozó családok soraiban is lehetnek olyanok, akik a kibontakozni látszó gazdasági visszaesés miatt jövedelemkiesést szenvednek el, vagy netán munkanélkülivé válnak. Kötelességünknek tartjuk, hogy megkeressük a módját annak, miként lehet elkerülni, hogy egy olyan gyermek vagy fiatal, akit az életútja a Waldorf-pedagógiához köt a mi intézményünk által, kiessen ebből a kötelékből a külső körülmények nyomása miatt.

Ezért a március 20-án tartott Rendkívüli Gazdasági Konferencián kezdeményeztük a RENDKÍVÜLI VÁLSÁGKEZELŐ SZOLIDARITÁSI ALAP életre hívását.

A Kispesti Waldorf Pedagógiai Intézmény három millió forintot helyezett az Alapba a 2020-as naptári évre vonatkozóan.

A Pesti Waldorf Pedagógiai Alapítvány hat millió kilencszázezer forinttal járult hozzá az Alap feltöltéséhez. Az Alapítvány által behelyezett összeg az Őszutó bazár, a Majális, az Ágota bál és a Forráspont (Kávézó) fölajánlásai által halmozódott föl az elmúlt évek során.

Az előre nem látható nehézségek enyhítéséhez szükség van egy széleskörű összefogásra mindazok által, akik ezt megtehetik. Cégek, vállalkozások, magán személyek, akik átérzik az összefogás szükségességét azok iránt a gyermekek és fiatalok iránt, akiknek a családjai esetleg nehéz helyzetbe kerülnek, befizetéseket tehetnek a Szolidaritási Alapba. Egy-két ezer forinttól nagyobb összegekig, minden hozzájárulásnak ereje van most.

A Rendkívüli Válságkezelő Szolidaritási Alapot a Pesti Waldorf Pedagógiai Alapítvány kezeli. A vállalt szolidaritási fölajánlásokat a következő címre lehet teljesíteni:

• Pesti Waldorf Pedagógiai Alapítvány
• OTP Bank 11719001 – 20286255
Közlemény rovatba beírandó: Szolidaritási Alap

A Szolidaritási Alapot a Kuratórium működteti. Ennek tagjai:

Szakács Carmen (Waldorf Pedagógiai Intézmény)
Szpisjak Ágnes (Waldorf Pedagógiai Intézmény)
Szabó Zsuzsa (Alapítvány)
Berkesné Tóth Gabriella (Alapítvány)

A nehéz helyzetbe került családok, akiknél fennáll a veszélye annak, hogy az egyesületi hozzájárulást átmenetileg nem lesznek képesek teljesíteni, a Szolidaritási Alapot megszólítva, a következő címre küldhetik kérésüket:

szpisjak.agnes@waldorfkispest.hu

A válságos hetek, hónapok elmúltával az esetlegesen a Szolidaritási Alapban maradó összeget a Kuratórium az általa meghatározott arányban a Szülői Segélyalapba, a Zenei Alapba, a „Láss Világot!” Alapba és a Princz Ildikó Ösztöndíj Alapba helyezi.

Most, amikor a világban működő erők arra törekszenek, hogy a félelem által összehúzzák, elszigeteljék a lelkeket, az emberi benső legmélyén élő, létbe bevett bizalomra támaszkodva magunk köré szólítunk mindenkit, a jövőt hordozó gyermekek, fiatalok útjának támogatása érdekében.

Rendkívüli Válságkezelő Gazdasági Konferencia

Budapest, 2020. március 21.