Filmek

Diákok által készített kisfilmek

Papp Mátyás: A hír

A Waldorf érettségi közösségi része egy egész estés színházi előadás létrehozása, egy közös alkotás. Az egyéni megmérettetés pedig egy olyan téma feldolgozása,
melyet a fiatalok saját érdeklődésből, saját belső gesztusból választanak, mellyel a világhoz kapcsolják magukat.
Papp Mátyás az összművészet témában kutatott, gondolkodott és alkotott. Ennek eredményeként született meg A HÍR című előadás. Ő maga így ír erről: Milyen viszonyban állnak egymással a különböző művészeti ágak? Miként teremthető meg az egyensúly a szó, a zene és a mozgás között egyetlen alkotáson belül? Alkothatnak-e egységet saját törvényszerűségeiket megőrizve? Ezen az előadáson egyazon jelenet lesz négyféleképpen színpadra állítva: novellaként, drámaként, minioperaként, illetve improvizatív mozdulatművészetként. A darab kísérleti céllal született, a különböző művészeti ágak lehetőségeit és vakfoltjait vizsgálja egymás tükrében. (Az előadás témájául szolgáló jelenet 2019 októberében, a később kitört járvány előtt született, nem arra reflektál.)