Áldott Karácsonyt!

Jakob Streit

MIKLÓS A NICEAI ZSINATON

Részlet a szerző “Szent Miklós” c. könyvéből; Öregmalom kiadó, 2004.

A császár óhajára Miklós a 325. esztendőben elutazott Niceába, a püspökök találkozójára, amelyet zsinatnak neveznek. Több százan gyűltek itt össze, hogy a császárral együtt tanácskozzanak a kereszténység tanairól és jövőjéről. Az összejövetelt a császári kastélyban rendezték meg. Miklós csak hallgatta, ahogy a keresztény püspökök vitatkoznak és gyakran kemény szavakkal illetik egymást. Ő azonban néma maradt. A zsinat vége felé a császár magához hívatta.

– Miklós, egyetlen szó sem hagyta el szádat az elmúlt napokban. Mielőtt mindnyájan útra kelünk, a te hangodat is szeretném hallani. Holnap van az utolsó nap.

– Felséges császár! Ha a Szentlélek megvilágosítja elmémet, fel fogok szólalni – válaszolta Miklós. Másnap Mira püspöke szóra jelentkezett.

 – Felséges császár, kedves testvéreim az Úrban! A keresztény világ minden év januárjának hatodik napján megünnepli Krisztus megkeresztelését a Jordán folyóban. Ekkor egyesült Krisztus, Isten fia az ember Jézussal. Ez mindig is nagy ünnep volt, és az is marad. Azonban azt a napot is megünnepelhetnénk, amikor a gyermek Jézus megszületett e földi világra. Lukács evangéliuma a pásztornép gyermekeként ír róla, Máté pedig királyi gyermekként. Ekkor az egyik püspök közbekiáltott: – Az evangélium nem említ időpontot! Miklós zavartalanul folytatta: – Fény gyúlt a sötétségben. Azt javaslom, hogy a kereszténység a gyermek földi születését az év végén, decemberben, a legsötétebb éjszakák idején ünnepelje. Amikor Miklós elhallgatott, mormogás futott végig a püspökök között. Néhányan helyeseltek, mások azonban a fejüket csóválták: – Nincs még éppen elég egyházi ünnepünk? A nagy huzavona közepette felállt a császár, és csendet parancsolt.

– Vigyétek magatokkal a mirai püspök, Miklós szép gondolatát! Aki meg akarja ünnepelni a gyermek földi születését, tegye azt mostantól fogva a sötét éjszakák idején! Miklós az elsők között ünnepelte meg már ugyanebben az évben a mirai templomban a karácsonyt. Az egyik oltáron felállíttatott egy betlehemet pásztorokkal Lukács írása szerint, egy másik oltárnál pedig a Máté-betlehemet a napkeleti királyokkal. Az évek során egyre több és több gyülekezet csatlakozott az ünnepléshez. Így vonult be a karácsony a keresztény ünnepkörbe.